Jaarvergaderinghamer

Jaarvergadering

Oproep Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Berkum

Het bestuur van Wijkvereniging Berkum nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op zaterdag 17 juni 2017 om 19:30 uur in wijkcentrum De Weijenbelt. Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.  De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en het jaarverslag zijn vanaf 10 juni 2017 beschikbaar (door ze op te vragen) bij secretaris@wijkverenigingberkum.nl.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering vindt, vanaf ongeveer 20.30 uur, de Vrijwilligersavond plaats.