Informatieavond over laagvliegroutes Lelystad Airport

Op enkele honderden meters afstand van Berkum zullen bij ongewijzigd beleid per jaar tienduizenden vliegtuigen op slechts 1800 meter hoogte langs vliegen. Theoretisch, want in de praktijk zal dit vaak recht boven ons dorp zijn en lager dan afgesproken. Van hinder zou geen sprake zijn. Naar nu blijkt volkomen onjuist! Daarom organiseert de Wijkvereniging Berkum samen met de Stichting HoogOverijssel deze avond om u te informeren wat u, letterlijk, boven het hoofd hangt.

Gastsprekers op deze avond zijn:
• Jan Rooijakkers
Voorzitter Stichting HoogOverijssel en lid Kerngroep Luchtruim en juridische commissie
• Dr. Ir. Leon Adegeest
Specialist in MER. Landelijk erkend als deskundige en heeft fouten aangetoond in de MER
• Wim Liesker
Vlieger en kenner van het luchtruim. Schetst de gang van zaken rond de ‘Alderstafel’
• Alexander ter Kuile
Luchtvaartexpert en voorzitter Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport
• Sara Botschuijver Msc
Micro bioloog en samen met drs. Leonard Beijderwellen auteur van een fijnstof studie bij laagvliegroutes
• Annemieke Traag,
gedeputeerde voor de provincie Overijssel

Zij belichten de gevolgen van de laagvliegroutes voor de bewoners van Berkum e.o. Zoals de geluidsoverlast en de schade door fijnstof en ultrafijnstof. Ook worden de fouten en hiaten in de Milieu Effect Rapportage besproken en de adviezen van de Bewonersdelegatie aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Dagvoorzitter: Mw. Gea Verweij.

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

Op dinsdag 9 januari 2018 bent u van harte welkom in:
Wijkcentrum De Weijenbelt, Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle.

Van 19.30-22.00 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.

Reacties: vliegoverlast@wijkverenigingberkum.nl

Datum

09 jan 2018

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
Categorie