Kunstcommissie

In de grote zaal van de Weijenbelt hangen bijna het gehele jaar exposities van verschillende kunstenaars. Ongeveer 7 x per jaar kunnen kunstenaars van binnen en buiten Zwolle eigen gemaakt werk exposeren en eventueel verkopen. Op openingsuren van de Weijenbelt kunt u de expositie bekijken.

Met ingang van januari 2016 is de nieuwe kunstcommissie van start gegaan. Carla Kums, Truus van Haaster en Margreet Udo gaan hun uiterste best doen de zalen weer te vullen met (amateur)kunst.

Mocht u het leuk vinden uw kunst in de Weijenbelt te exposeren, of weet u iemand die dat leuk zou vinden, neem dan contact op met de kunstcommissie via het mailadres kunstcommissieweijenbelt@gmail.com
Dat kunnen schilderijen zijn, maar ook foto’s of andere uitingen van kunst.

Actuele expositie

Expositie Rietje Weelink- Goudswaard
Het is precies 25 jaar geleden dat zij begon met exposeren. Haar eerste expositie was ook in maart en ook in het wijkcentrum De Weijenbelt. Het geeft haar dus een heel bijzonder gevoel om haar werk juist nu wederom te exposeren.
Tijdens haar werkzame leven is Rietje altijd met kleur, vorm en compositie bezig geweest. Zij heeft 20 jaar les gegeven aan de MAVO Dronten en bij het volwassen onderwijs Hogeschool Windesheim in de vakken handvaardigheid en opleiding textieldocent. Daarnaast gaf zij een workshop schilderen met de roller op zaterdag in het wijkcentrum De Weijenbelt.
Na jarenlang experimenteren is er een manier van schilderen ontstaan waarin zij haar emoties en gedachten vorm kan geven. Door vervreemding en abstraheren van de werkelijkheid – zowel in kleur al in vorm – onstaan composities, waarin genoeg ruimte voor de toeschouwer blijft om een eigen invulling aan het werk te geven.………de rest is stilte…….is het thema waaruit veel van de geëxposeerde werken zijn ontstaan.

Belangstellenden, die de expositie willen bezoeken, zijn welkom tijdens de openingstijden van het Wijkcentrum De Weijenbelt in Berkum, mits de zalen niet bezet zijn voor andere activiteiten, tel: 038 – 4537408. Informatie over deze expositie kunt u vinden in de infobakjes bij de prikborden.

Wilt u uw kunstwerk ook eens exposeren of als u inlichtingen over de expositie wilt, neem dan contact op met de kunstcommissie: kunstcommissieweijenbelt@gmail.com