Laatste nieuws kinderboerderij

Maart 2018
Gemeente Zwolle (Travers) heeft aan zes dierenweides een mini-milieustraatje toegezegd. In onze kinderboerderij zijn daartoe 3 kleurrijke containers geplaatst. Deze zijn bestemd voor het gescheiden verzamelen van papier, plastic en groen. De gemeente vindt het scheiden van grondstoffen van groot belang en neemt dit op in het educatieprogramma. Het spreekt voor zich dat ook onze bezoekers hun afval op de juiste wijze sorteren.

Maart 2017:
De kinderboerderij is nog op zoek naar de vrijwilliger die samen met de beheerder Hester Plas de Kinderboerderij Berkum wil leiden. De dagelijkse werkzaamheden, zoals het voeren en verzorgen van de dieren, wordt gedaan door een team vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar iemand die de “bijkomende” werkzaamheden, in samenwerking met Hester, voor zijn/haar rekening wil nemen.
Onze voorzitter (Jarig Jan Odinga) komt graag met u in contact om de inhoud van deze functie nader toe te lichten. Zijn telefoonnummer is 038-7850686. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.