Jeugdloop2015

Evenementen in de wijk

De Wijkvereniging Berkum spant zich in voor een prettige, leefbare en gezellige buurt. Enerzijds door zich te bemoeien met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de wijk.  Anderzijds door interessante en leuke activiteiten te organiseren voor jong en oud. We hebben hiervoor diverse commissies. Vele Berkumers zetten zich enthousiast in bij deze commissies en daar zijn we heel blij mee. De afgelopen maand hebben de leden van de Commissie Evenementen zich teruggetrokken uit de Wijkvereniging. Belangrijkste reden was het teruglopend budget voor met name de Oranjeweek.
Als bestuur van de Wijkvereniging betreuren wij het zeer dat de commissieleden hun taken hebben neergelegd, maar begrijpen hun afwegingen.
De leden van de Evenementen Commissie kunnen met trots terugkijken op een lange periode waarin vele geslaagde activiteiten zijn georganiseerd en ook de Oranjeweek flinke veranderingen heeft ondergaan. Wij danken de commissieleden voor hun vele en langdurige inspanningen.

Inkomsten en uitgaven
Het organiseren van voor de wijk interessante activiteiten en informatiebijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van de Wijkvereniging Berkum. Die worden nu uitgevoerd door de commissies Evenementen; Jeugd; Senioren; Verenigingszaken en Wijkzaken.
De Wijkvereniging krijgt jaarlijks subsidie van de gemeente en contributiegelden van de inwoners uit Berkum. Uiteraard kunnen we niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Daarnaast leggen we jaarlijks geld opzij voor de toekomst.  We letten er natuurlijk op wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Zo worden de kosten van Berkum Energieneutraal betaald door de gemeente Zwolle en kost dat onze wijk niets.

Met nieuw elan
De Commissie Evenementen is een belangrijk onderdeel om binding in en met de wijk te kunnen houden. We komen dan ook graag in contact met Berkumers die op eigen wijze invulling willen geven aan deze Commissie.
Een van de activiteiten is de Oranjeweek. Een waardevol evenement voor de hele wijk, dat we niet willen missen! Heeft u interesse om deel te nemen aan de Commissie Evenementen?
Neem dan contact op met onze secretaris, Wim Hovestad, of stuur een mail naar secretaris@wijkverenigingberkum.nl

Vanaf 10 september 2019 Oranjeweek
De jaarlijkse Oranjeweek gaat uiteraard gewoon door. Over de precieze vorm en de inhoud denken we nog na. De feesttent aan het Reviusplantsoen is een grote kostenpost en zal naar verwachting geen deel meer uitmaken van de plannen.
Zeker is dat activiteiten als de Berkumloop; de vele activiteiten van de Jeugdcommissie; een activiteit van de Seniorencommissie; de wijk BBQ en een feestavond er dit jaar deel van uit zullen maken.
Dit alles zodat we ook in 2019 ruimte én tijd hebben voor onderlinge verbinding.

Bestuur Wijkvereniging Berkum