Oranjeweek 2019

Programma Oranjefeest 2019

Beste Berkumers,

De 2019 editie van onze traditionele Oranjeweek komt met rasse schreden dichterbij!

De vorige Evenementencommissie heeft gezorgd voor succesvolle Oranjeweken. Gelukkig is er een nieuwe groep enthousiaste wijkbewoners die deze mooie traditie gaan voortzetten.
Met veel inzet en enthousiasme zijn zij er in geslaagd weer een prachtig programma neer te zetten, met voor elk wat wils.
Dit jaar maakt “de tent” geen deel uit van het programma. Mogelijk komt dat in de toekomst weer terug. De activiteiten zijn nu op 2 locaties; het Reviusplantsoen en ons wijkgebouw De Weijenbelt.

Met een collectebus komen wij voorafgaand aan de Oranjeweek bij u langs.
Mocht u ons gemist hebben, dan kunt u ons ook steunen door het bedrag over te maken op NL78 RABO 0377 3152 65, t.n.v. Wijkvereniging Berkum o.v.v. Oranjeweek.

We hopen dat u wederom kunt genieten van de mooie activiteiten die op het programma staan. Want daar doen we het uiteindelijk toch voor!

Bestuur Wijkvereniging Berkum