Campherbeeklaan

Stremming Campherbeeklaan

Berkum – Herfte : Campherbeeklaan : stremming
Periode : 23 september t/m 1 november 2019
Reden : Aanbrengen van verkeersremmende maatregelen.

Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In planning staan:

– 23 september t/m 4 oktober : Kuyerhuislaan, tussen Kiekenboslaantje en Campherbeeklaan / brug richting buitengebied.

– 7 oktober t/m vrijdag 18 oktober : Campherbeeklaan, tussen Kuyerhuislaan en Lorentzlaan

– 21 oktober t/m 1 november : Campherbeeklaan, tussen Abelenlaan en Lorentzlaan : Herstel en verbetering afwatering Campherbeeklaan

Omleidingsroute via Ceintuurbaan wordt aangegeven d.m.v. bebording