Het wijkbestuur

Al meer dan vijftig jaar is de wijkvereniging actief in en voor Berkum. In het bestuur, de organisatie en de werkwijze van de vereniging zijn er grotere en kleinere aanpassing op de tijd en de tijdgeest geweest. Wijzigingen die verband hielden met de komst van nieuwe bestuursleden, nieuwe medewerkers of veranderende externe omstandigheden.

In 2002 is een nieuwe structuur vastgesteld voor het bestuur van Wijkvereniging Berkum.
In 2008 zijn de statuten van de wijkvereniging aangepast.

De Stichting Expoitatie Weijenbelt is eind 2008 opgericht als onderdeel van de wijkvereniging.
Deze stichting manifesteert zich geheel zelfstandig.

Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij alle leden van harte welkom zijn.
Het algemeen en financieel jaarverslag liggen vooraf ter inzage in de Weijenbelt.

Commissies

De wijkvereniging kent een structuur die bestaat uit twee delen:
Elk van deze delen is weer opgedeeld in commissies die taken en verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur (AB) gedelegeerd krijgen. Dit betekent dat de commissies op basis van door het AB goedgekeurde jaarplannen en begrotingen grotendeels zelfstandig functioneren.

1. Commissie Wijkzaken
2. Commissie Verenigingszaken
3. Commissie Evenementen
4. Commissie Jeugdzaken
5. Commissie Senioren

De basisindeling van de commissies:

1. Commissie Wijkzaken:
2. Commissie Verenigingszaken:
3. Commissie Evenementen:
4. Commissie Jeugdzaken:
5. Commissie Senioren:
Voorzitter John Vullers
Voorzitter Wendy Gerrits
Voorzitter: Marcel van Brussel
Voorzitter: Ivan vd Vegte
Voorzitter: Johanna Bos

Samenstelling en functieverdeling Algemeen Bestuur:

Voorzitter:
Secretaris en communicatie:
Penningmeester:
Bestuurslid Wijkzaken:
Bestuurslid Verenigingszaken:
Bestuurslid Evenementen:
Bestuurslid Jeugdzaken:
Bestuurslid Senioren:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
vacant
Wim Hovestad
Jan Borger
Wim Hovestad
Wendy Gerrits
Marcel van Brussel
Ivan vd Vegte
Johanna Bos
John Vullers
Theo van de Krol