Postadres:

Wijkvereniging Berkum
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
KVK 05026730
IBAN: NL78RABO0377315265

Contact:

Heeft u vragen met betrekking tot de informatie op deze website of heeft u een algemene vraag of suggestie voor een bepaalde commissie?
Neem dan contact op met een van de volgende personen.

Voorzitter wijkvereniging a.i.: De functie ‘voorzitter’ wordt tijdelijk ingevuld door:
John Vullers, tel.: (038) 4539847
Wim Hovestad, tel.: (038) 4604440
voorzitter@wijkverenigingberkum.nl

Secretaris:
Wim Hovestad, tel.: (038) 4604440
secretaris@wijkverenigingberkum.nl

Penningmeester:
Jan Borger, tel.: 06-53108782
penningmeester@wijkverenigingberkum.nl

Voorzitter commissie verenigingszaken:
Vacant
verenigingszaken@wijkverenigingberkum.nl

Commissie wijkzaken:
John Vullers, tel.: (038) 4539847
wijkzaken@wijkverenigingberkum.nl

Voorzitter commissie Jeugdzaken:
Ivan van de Vegte
jeugdzaken@wijkverenigingberkum.nl

Voorzitters commissie Evenementen:
Vacant (wordt tijdelijk ingevuld door Timo Veen)
evenementen@wijkverenigingberkum.nl

Voorzitter commissie Senioren:
Ellen van het Hul, tel: (038) 4526294
senioren@wijkverenigingberkum.nl

Algemeen Bestuurslid:
Theo van de Krol, tel.: (038) 8519665

Algemeen Bestuurslid:
John Vullers, tel.: (038) 4539847

Ledenadministratie Wijkvereniging Berkum:
Wim Hovestad
ledenadministratie@wijkverenigingberkum.nl

Webredactie:
Jenny Jansen
webmaster@wijkverenigingberkum.nl

Wijkblad De Berkumer:
Gerrit Knol
wijkbladberkumer@wijkverenigingberkum.nl

Beheerder Kinderboerderij:
Hester Plas, tel: 06-25118202
hesterplas@hotmail.com

Facebook, Twitter en Instagram
Wim Hovestad
socialmedia@wijkverenigingberkum.nl